Individuel terapi Individuel terapi

Individuel terapi

I et individuelt forløb tager vi udgangspunkt i det du ønsker at fokusere på, og det vigtigste er, at du er motiveret for at starte forløbet.


Terapi forløb

Der kan være mange grunde til at opsøge terapi. Måske oplever du følelser eller kropslige fornemmelser, som du har svært ved at forstå eller forholde dig til. Modsat oplever du måske, at have svært ved at mærke din krop eller dine følelser, og du har derfor svært ved at navigere i dit liv. Det kan også være, at du oplever angst og uro, tristhed, modløshed eller selvbebrejdelser. Eller måske oplever du udfordringer forbundet med hændelser uden for dig selv, som fx skilsmisse, sygdom eller udfordringer som pårørende. Der er ingen grunde, der er mere legitime end andre.

Uanset hvilken årsag du har, til at overveje et terapeutisk forløb, vil det ofte være på baggrund af et ønske om at ændre noget ved din aktuelle situation eller den måde du forholder dig til dig selv og til andre.

Individuel terapi

til unge

Individuel terapi

til voksne