Kønsidenditet - 2 ansigter ved siden af hinanden Kønsidenditet - 2 ansigter ved siden af hinanden

Kønsidentitet

Alle nyfødte får tildelt et køn. Det er den nyfødtes kønsorganer, der bestemmer kønnet. "Det ved fødslen tildelte køn" er den gængse betegnelse. Kønsidentitet er den oplevelse man har af hvilket køn man er. Hvis det ved fødslen tildelte køn stemmer overens med ens kønsidentitet, betegnes man som cis-kønnet. Hvis det ved fødslen tildelte køn ikke stemmer overens med ens kønsidentitet, kaldes det kønsinkongruens.

Kønsinkongruens kan give anledning til markant ubehag, også kaldet kønsdysfori. For nogle medfører kønsinkongruens en identifikation som transkønnet, non-binær, gender fluid, gender non-conforming eller noget andet. Personer der oplever kønsinkongruens vil ofte have mange tanker omkring betydningen af dette, og mange går med disse tanker i lang tid, før de er klar til at dele tankerne med andre. Mange oplever følelser som ensomhed tristhed eller angst.

Jeg tilbyder rådgivende samtaler og længere forløb til dig, der går med tanker omkring din kønsidentitet, som du ønsker hjælp til at forstå, til dig der er afklaret omkring ikke at være ciskønnet og som oplever udfordringer i relation til din kønsidentitet eller omgivelsernes reaktion herpå, samt til dig, der har overvejelser om processen omkring social og/eller fysisk transition. Jeg tilbyder også rådgivende samtaler til pårørende til personer med kønsinkongruens.

Jeg tilbyder disse samtaler på baggrund af adskillige års erfaring med at tale med børn og unge og familier om kønsidentitet og temaer relateret til kønsidentitet og transition.