Mindfulness forløb Mindfulness forløb

8-ugers mindfulness forløb

Hvad er mindfulness?

Mindfulness har to dele. Den ene er opmærksomhed og evnen til at være bevidste om, hvad vi er opmærksomme på. Når vi træner mindfulness, øver vi os i at være opmærksomme på det, der ertil stede lige nu, fra øjeblik til øjeblik, fx kropslige fornemmelser, tanker, følelser eller vores omgivelser. Ved at træne opmærksomheden på nuet, øver vi os samtidig i at slippe opmærksomhed på det der har været, og det der endnu ikke er sket. Den anden del af mindfulness handler om den indstilling vi møder nuet med. Vi øver os i at møde, det der dukker op med accept, venlighed og tålmodighed. Det betyder, at vi er opmærksomme på vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og vores omgivelser, uden at dømme dem – uden at tro, for eksempel, at der er en ”rigtig” eller”forkert” måde at tænke ellerføle på i et givet øjeblik.

Hvorfor træne mindfulness?

Undersøgelser har vist, at man ved at praktisere mindfulness, kan opnå en række fysiske, psykiske og sociale forbedringer. Ifølge forskningen kan mindfulness baserede gruppeforløb forbedre livskvaliteten og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og oplevede smerter. Mange oplever, at træning i mindfulness giver større ro og overskud til hverdagens udfordringer. Når vi er mere opmærksomme og nærværende, bliver det lettere atrespondere på vores indre verden og vores ydre omgivelseri overensstemmelse med vores værdier, frem for atreagere på automatpilot.


Indhold

  • Opmærksomhed på tanker, følelser og kropslige fornemmelser
  • Perception – hvordan vores tidligere erfaringer og aktuelle sindsstemning farver vores tolkningeri nuet
  • Erfaringer med at være nærværende og bevidste
  • Forskelle imellem stress-reaktion og stress-respons
  • Hvilken betydning nærvær harfor vores tætte relationer og vores måder at kommunikere med andre på
  • Compassion – rummelighed og kærlig-venlighed overfor dig selv og andre
  • Måder at arbejde med vanskeligheder som fx tankemylder, tristhed, angst, modløshed og smerter

Der er ingen særlige forudsætningerfor deltagelse. Alle øvelser kan tilpasses så de passertil dig. Det vigtigste er, at du er nysgerrig og motiveret for deltagelse, og har mulighed for at bruge den tid, som forløbet kræver.


Form

Forløbet er oplevelsesorienteret, og hver session indeholder en kombination af forkellige øvelser, fx meditation, blid bevægelse og afspænding.

I mellem øvelserne er der mulighed for at dele oplevelser og opmærksomheder der opstår undervejs.

Hver session indeholder desuden et kortere oplæg om forskellige temaer.

Praktisk

Forløbet består af 8 gange 2,5 time, torsdage kl.18.30- 21.00 på følgende datoer i 2022:

6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 17/2 og 3/3 samt en heldagssession á 5 timer Søndag d. 13/2 kl. 10.00-15.00

Derudover skal du regne med at bruge 45-60 min. dagligt på hjemmeøvelser i den periode forløbet varer

Adresse:
Alle sessioner foregår i lokaler hos Bikram Yoga Byleddet 3D, 4000 Roskilde, (Indgang på siden af 3A)

Undervisere

Undervisere på forløbet er Mette Sofie Schubell, autoriseret psykolog og yogalærer & Charlotte Nørgaard, lærer og skoleleder, PD i specialpædagogik og coach. Både Charlotte og Mette er aktuelt i gang med at uddanne sig til certificerede undervisere i Mindfulnessbaseret Stress Reduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet. Dette 8-ugers mindfulness forløb består derfor af elementer fra MBSR programmet.


Pris og tilmelding

For tilmelding kontakt: Mette på tlf. 61 47 48 05 eller Charlotte på tlf. 31 42 73 31

Ved tilmelding modtager du en faktura på det fulde beløb til indbetaling indenfor10 dage. Din tilmelding er først endelig når betalingen er modtaget. Ved sen tilmelding betales inden opstart.

Ved framelding inden opstart refunderes 50% af forløbsprisen, eller du kan vælge at videregive din plads til en anden.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i hele eller dele af forløbet efter opstart, refunderes din indbetaling IKKE.


Kursusmateriale

Lydfilerne er indtalt af psykolog Heidi Berg fra Dansk Center for Mindfulness www.mindfulness.au.dk

Link: Kropsscanning

Link: Liggende yoga

Link: Stående yoga

Link: Siddende meditation