Mindfulness forløb Mindfulness forløb

8-ugers mindfulness forløb

Hvad er mindfulness?

Mindfulness har to dele. Den ene er opmærksomhed og evnen til at være bevidste om, hvad vi er opmærksomme på. Når vi træner mindfulness, øver vi os i at være opmærksomme på det, der er til stede lige nu, fra øjeblik til øjeblik, fx kropslige fornemmelser, tanker, følelser eller vores omgivelser. Ved at træne opmærksomheden på nuet, øver vi os samtidig i at slippe opmærksomhed på det der har været, og det der endnu ikke er sket. Den anden del af mindfulness handler om den indstilling vi møder nuet med. Vi øver os i at møde, det der dukker op med accept, venlighed og tålmodighed. Det betyder, at vi er opmærksomme på vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og vores omgivelser, uden at dømme dem – uden at tro, for eksempel, at der er en ”rigtig” eller ”forkert” måde at tænke eller føle på i et givet øjeblik.

Hvorfor træne mindfulness?

MBSR står for Mindfulnessbaseret stressreduktion, og er et 8-ugers gruppeforløb, der er gennemtestet med veldokumenteret effekt. Der findes nu mere end 100 videnskabeligt dokumenterede undersøgelser, der har vist, at MBSR-programmet effektivt kan forbedre livskvalitet, sundhed og trivsel og reducere symptomer på stress, angst, depression og oplevede smerter. Mange oplever, at træning i mindfulness giver større ro og overskud til hverdagens udfordringer. Når vi er mere opmærksomme og nærværende, bliver det lettere at respondere på vores indre verden og vores ydre omgivelser i overensstemmelse med vores værdier, frem for at reagere på automatpilot.


Indhold og form

I forløbet træner vi evnen til bevidst nærvær gennem en række praktiske mindfulness-øvelser. For eksempel liggende kropsscanning, simple yoga-øvelser og siddende meditationer, hvor vi træner det at være stille og mærke, hvad der sker i kroppen. En vigtig del af forløbet er desuden løbende dialog, både i gruppen og 2 og 2. I dialogerne deler vi med hinanden, nogle af de erfaringer vi gør os under øvelserne

Derudover vil vi i forløbet arbejde med temaer som fx:

  • Opmærksomhed på tanker, følelser og kropslige fornemmelser
  • Perception – hvordan vores tidligere erfaringer og aktuelle sindsstemning farver vores tolkninger i nuet
  • Forskelle imellem stress-reaktion og stress-respons
  • Hvilken betydning nærvær har for vores tætte relationer og vores måder at kommunikere med andre på
  • Compassion – rummelighed og kærlig-venlighed overfor dig selv og andre
  • Måder at arbejde med vanskeligheder som fx tankemylder, tristhed, angst, modløshed og smerter

Praktisk

Forløbet består af 8 gange 2,5 time , mandage kl. 16.15-18.45 på følgende datoer:

24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 og 12/12 samt en heldagssession á 5 timer lørdag d. 3/12 kl. 10.00-15.00

Derudover skal du regne med at bruge 45-60 min. dagligt på hjemmeøvelser i den periode forløbet varer.

Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse. Alle øvelser kan tilpasses så de passer til dig. Det vigtigste er, at du er nysgerrig og motiveret for deltagelse, og har mulighed for at bruge den tid, som forløbet kræver.

Orienteringsmøde foregår online. Alle kursus sessioner foregår i lokaler hos Bikram Yoga, Byleddet 3D, 4000 Roskilde, (Indgang på siden af 3A)


Undervisere

Undervisere på forløbet er Mette Sofie Schubell, autoriseret psykolog og yogalærer & Charlotte Nørgaard, lærer og skoleleder, PD i specialpædagogik og coach. Både Charlotte og Mette har fulgt uddannelsen til undervisere i Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) ved Dansk Center for Mindfulness under Aarhus Universitet. For at blive godkendte undervisere forudsættes egen praksis, og både Charlotte og Mette har derfor igennem en årrække praktiseret mindfulness dagligt, og deltager løbende i supplerende undervisning og stilhedsretreats.


Gratis orienteringsmøde

Mandag d. 10/10 kl. 18.30-20.00 afholdes gratis og uforpligtende orienteringsmøde om MBSR forløbet. Mødet foregår online. Vi anbefaler, at du deltager, også selvom du ved, at du gerne vil deltage og kender til kurset.

På orienteringsmødet har du mulighed for:

  • At lære om stressreduktions-programmet og afprøve, om det er noget for dig
  • Møde holdets undervisere
  • At få et førstehåndsindtryk af de mindfulness-metoder, du kommer til at arbejde med i MBSR
  • At bekræfte deltagelse

Tilmelding til orienteringsmødet sker via: https://system.easypractice.net/event/orienteringsmde-om-mindfulness-mbsr-forlb-7b1d1

Eller ved at skrive til psykologmetteschubell@protonmail.com.


Pris og tilmelding

Pris: 4000 kr. Inkl. undervisningsmaterialer og adgang til lydfiler med hjemmeøvelser. Der er mulighed for reduceret pris til studerende, ledige og pensionister.

For tilmelding kontakt: Mette på tlf. 61 47 48 05 eller Charlotte på tlf. 31 42 73 31 eller book via: https://system.easypractice.net/event/8-ugers-mbsr-mindfulness-forlb-f692e Ved booking via hjemmesiden vil du efterfølgende blive ringet op af enten Charlotte eller Mette

Ved tilmelding modtager du en faktura på det fulde beløb til indbetaling indenfor 10 dage. Din tilmelding er først endelig når betalingen er modtaget. Ved sen tilmelding betales inden opstart. Ved framelding inden opstart refunderes 50% af forløbsprisen, eller du kan vælge at videregive din plads til en anden. Hvis du bliver forhindret i at deltage i hele eller dele af forløbet efter opstart, refunderes din indbetaling IKKE.


Kursusmateriale

Lydfilerne er indtalt af psykolog Heidi Berg fra Dansk Center for Mindfulness www.mindfulness.au.dk

Link: Kropsscanning

Link: kropsscanning 14 minutter

Link: Kropsscanning 22 minutter

Link: Liggende yoga

Link: Stående yoga

Link: Kort siddende meditation

Link: Lang siddende meditation