Om at gå i terapi Om at gå i terapi

Om at gå i terapi

Jeg arbejder ud fra den præmis, at du altid er den største ekspert, når det kommer til dit eget liv, og min opgave er at stille de relevante spørgsmål, der kan hjælpe dig i retning af nye indsigter og perspektiver og dermed i retning af nye handlemuligheder, hvis det er det du ønsker. Terapien er således et samarbejde.

Tryg kontakt

For at et terapeutisk samarbejde skal være meningsfyldt og hjælpsomt, er det væsentligt at du/I rimelig hurtigt har en fornemmelse af en tryg kontakt til din terapeut. For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for vores samarbejde, vil jeg opfordre til, at du/I kontakter mig telefonisk forud for vores første samtale.

En kort telefonisk samtale kan give mig en idé om baggrunden for din/jeres henvendelse, og kan give dig/jer mulighed for at fornemme, om jeg er den psykolog, du/I ønsker at tale med. Hvis du/I herefter ønsker at booke en tid, vil vi bruge den første session på sammen at spore os ind på din/jeres nuværende situation, og hvilke temaer du/I ønsker at arbejde med i terapien. Såfremt du/I på baggrund af første session ønsker at starte i et forløb, kan vi sammen planlægge det videre forløb..

Terapeutisk forløb

Et terapeutisk forløb kan have forskellig varighed, og det kan være svært at fastslå på forhånd, hvor mange samtaler der vil være brug for. De første 2-3 gange anbefaler jeg, at vi ses med 1 uges mellemrum, for at etablere et godt udgangspunkt for forløbet. Herefter kan frekvensen af samtaler variere.

Tag kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for en kort, uforpligtende telefonsamtale, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe.